Persondatapolitik for persondata indsamlet af BilpriserPro A/S

Som bruger af bilpriserpro.dk vil BilpriserPro A/S benytte nogle af dine personlige oplysninger. Denne detaljeret persondatapolitik er ment til at orientere dig, den registrerede, herom.

Beskyttelse af dine persondata er vigtigt og vi anbefaler at læse denne politik.

Hvis du har problemer med at læse denne politik, bedes du kontakte os (telefon: 63 14 70 40), så vil vi hjælpe dig.

Vi benytter også cookies. Venligst se vores Cookiepolitik for oplysninger herom.

Kontakt

Firmaet der indsamler dine data, kendt som den dataansvarlige, er:

BilpriserPro A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Telefon 63 14 70 60

Hvis du har klager omkring den måde vi behandler dine persondata, og vi ikke kan hjælpe dig tilfredsstillende, så kan du kontakte datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Telefon 33 19 32 00

Dine persondata er beskyttet af Persondataloven.

Personer der beder om oprettelse på BilpriserPro

Når du beder om oprettelse benytter vi firmaoplysninger, navn og kontaktinformation til at give dig adgang til vores services samt levere e-mails du evt. måtte tilvælge efterfølgende.

Vi indsamler og behandler dine oplysninger for at levere den aftale du indgår med os når du bliver tilmeldt BilpriserPro.

Dine oplysninger vil ikke blive solgt eller videregivet uden dit samtykke.

Vi beholder dine oplysninger indtil to år efter udløb af abonnement.

Dine oplysninger kan blive del med vores partnere og leverandørere såsom:

 • Revisoren
 • Banken
 • Inkasso firma
 • Autoriteterne (f.eks. Politiet, i forbindelse med efterforskninger for kriminalitet)
 • Vores hosting partnere som sørger for drift af vores services og leverance af Internet

Personer der bruger BilpriserPro

Vi indsamler data omkring hvilke sider vores brugere besøger, hvor ofte, hvor længe mm. med henblik på at kunne optimere brugen af siderne. Vi bruger tredjepart services til at lave anonyme statistikker omkring bruges af vores sider.

Ved udestående betaling

BilpriserPro A/S har en lovlig interesse i at vores kunder betaler til tiden. BilpriserPro A/S vil forsøge at indkassere eventuelt udestående.

Såfremt BilpriserPro A/S og kunden ikke kan blive enige om betaling benytter BilpriserPro A/S et inkassofirma og relevant information overføres hertil.


Dine rettigheder

I overensstemmelse med loven har du følgende rettigheder i relation til dine personlige data, der bliver brugt af BilpriserPro:

Ret til sletning ("ret til at blive glemt")

BilpriserPro vil slette eller anonymisere din personinformation på forespørgsel. Sletningen af dine persondata vil blive gjort så hurtigt som muligt indenfor 1 måned fra modtagelsen af forespørgslen.

Undtagelser

BilpriserPro er kun forpligtet til at slette dine data, hvis BilpriserPro ikke er forpligtet af loven til at gemme informationen og en af følgende er gældende:

 • De personlige data er ikke længere nødvendige i relation til formålene, som de blev indsamlet til og behandlet for;
 • Du tilbagekalder tilladelsen givet til indsamlingen og behandlingen, og hvor der ikke er nogen anden lovlig grund til behandlingen;
 • Du protesterer mod behandlingen til direkte marketing formål;
 • Dine personlige data er blevet ulovligt behandlet;
 • Dine personlige data skal slettes i overensstemmelse med en forpligtelse i loven, som BilpriserPro er underlagt.

Ret til begrænsning af behandling

BilpriserPro vil stoppe med at behandle dine personlige data på din forespørgsel.

Undtagelser

BilpriserPro er kun forpligtet til at stoppe behandlingen af dine data, når en af følgende gælder:

 • Du bestrider nøjagtigheden af de personlige data og giver BilpriserPro mulighed for i en periode at verificere nøjagtigheden af de personlige data;
 • Behandlingen er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletning af de personlige data og anmoder i stedet om begrænsning af deres brug;
 • BilpriserPro har ikke længere behov for de personlige data til formålet for databehandlingen, men de er påkrævet af "den registrerede" for etableringen, udøvelsen eller forsvaret af juridiske anmeldelser;
 • Du har informeret BilpriserPro om krænkelse af dine interesser, rettigheder og friheder afventende verifikation af, om BilpriserPros juridiske grundlag underkender dit.

Ret til berigtigelse

Hvis du opdager, at vi har forkert personinformation på dig, så lad os vide det, så vi kan korrigere informationen.

Ret til adgang for den registrerede

Det er din ret at have en kopi af de personoplysninger BilpriserPro har på dig. Vi leverer den digitalt medmindre du ønsker den i et andet format. Der gælder flere regler for indsigt i dine personoplysninger, men al den nødvendige information skulle være dækket ovenfor. Kopien af dine personoplysninger vil blive leveret så hurtigt som muligt indenfor 1 måned fra modtagelsen af din forespørgsel.

Ret til tilbagekaldelse af samtykke

Hvor vores indsamling og brug af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du altid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte BilpriserPro.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få en kopi af dine personoplysninger i et maskinlæsbart format. BilpriserPro kan også sende den direkte til et andet firma på din anmodning.

Undtagelser

BilpriserPro er kun forpligtet til at levere dine personoplysninger når:

 • Oplysningerne er leveret til BilpriserPro af dig;
 • dataindsamlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt, hvori du er en part;
 • behandlingen sker automatisk (det vil sige ingen oplysninger på papir).

Ret til indsigelse

Du har ret til at fremsætte indsigelse mod al behandling i relation til direkte marketing og andre situationer, hvor du mener, at dine rettigheder er blevet overtrådt, eller der er en trussel mod din frihed.

Undtagelser

BilpriserPro kan fortsætte med at behandle dine personoplysninger, når en af følgende er gældende:

 • BilpriserPro demonstrerer overbevisende juridisk grundlag for fortsat behandling.
 • BilpriserPro bliver nødt til at behandle din personinformation for at etablere, udøve eller forsvare en juridisk anmeldelse.
 • Det juridiske grundlag for behandlingen ikke er baseret på en lovlig interesse eller gjort i offentlighedens interesse.